bet体育365官网

菟裘_百度百科

  声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。详情

  菟裘,读音tù qiú,汉语词语,意思是古邑名。春秋鲁地。在今山东泰安东南楼德镇。后世因称士大夫告老退隐的处所为“菟裘”。

  《左传·隐公十一年》:“羽父 请杀 桓公,以求大宰。公曰:‘为其少故也,吾将授之矣。’使营 菟裘,吾将老焉。”

  唐 白居易 《池上作(西溪、南潭,皆池中胜地也)》:泛然独游邈然坐,坐念行心思古今。菟裘不闻有泉沼,西河亦恐无云林。

  明 杜云构《袁节寰晋大司马奉命乘传锦还序》:“(袁可立)营菟裘里门外,置身壶峤,烟鬟蜡人,望之以为藐姑射氷雪人也。”

  明 冯梦龙《东周列国志》第七回:“鲁侯掩耳曰:‘汝非痴狂,安得出此乱言!吾已使人于菟裘筑下宫室,为养老计,不日当传位于轨矣。’”

  羽父请杀桓公。将以求大宰。公曰。为其少故也。吾将授之矣。使营菟裘。吾将老焉。晋·杜预注:“菟裘,鲁邑,在泰山梁父县南。不欲复居鲁朝,故别营外邑。”

上一篇:井冈山:星星之火“点亮平凡的世界”

下一篇:没有了